Monday, August 2, 2010

DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN TENTANG BERSYUKUR


Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya): Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Ibrahim (14.5)DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN TENTANG BERSYUKUR

*Al Baqarah (2.52).
*Al Baqarah (2.56).
*Ali 'Imran (3.123).
*Ali 'Imran (3.144).
*Ali 'Imran (3.145).
*An Nisaa' (4.147).
*Al Maa-idah (5.6).
*Al An'am (6.53).
*Al An'am (6.63).
*Al A'raaf (7.10).
*Al A'raaf (7.17).
*Al Anfaal (8.26).
*Yunus (10.22).
*Yusuf(12.38).
*Ibrahim (14.5).
*Ibrahim (14.7).
*Ibrahim (14.37).
*An Nahl (16.14).
*An Nahl (16.78).
*Al Israa' (17.3).
*Al Anbiya' (21.80).
*Al Hajj (22.36).
*Al Mu'minuun (23.78).
*Al Furqaan (25.65).
*An Naml (27.19).
*An Naml (27.40).
*An Qashash (28.73).
*Al' Ankabut (29.17).
*Ar Ruum (30.46).
*Luqman (31.12).
*Luqman (31.14).
*Luqman (31.31).
*As Sajdah (32.9).
*Saba' (34.13).
*Saba' (34.15).
*Saba' (34.19).
*Faathir (35.12).
*Faathir (35.30).
*Faathir (35.34).
*Yaasiin (36.35).
*Yaasiin (36.73).
*Az Zumar (39.7).
*Al Mu'min (40.61).
*Asy Syuura (42.23).
*Al Jaatsiyah (45.12).
*Al Ahqaaf (46.15).
*Al Fath (48.20).
*Al Qamar (54.35).
*Al Waaqi'ah (56.70).
*Al Mulk (67.23).
*Al Insaan (76.3).
*Adh Dhuhaa (93.11).Semoga bermanfaat


No comments:

Popular Posts

Tempat Tukeran Link

A Execellent Free Automatic Backlink Service SHARE AJA Buru
<a href="http://cooltext.com"><img src="http://images.cooltext.com/2759316.gif" width="75" height="15" alt="A Execellent" /></a>
 
Template Design By:
SkinCorner