• Breaking News

  Yang Ringan Yang Bermanfaat

  DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN TENTANG BERSYUKUR


  Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya): Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

  Ibrahim (14.5)  DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN TENTANG BERSYUKUR

  *Al Baqarah (2.52).
  *Al Baqarah (2.56).
  *Ali 'Imran (3.123).
  *Ali 'Imran (3.144).
  *Ali 'Imran (3.145).
  *An Nisaa' (4.147).
  *Al Maa-idah (5.6).
  *Al An'am (6.53).
  *Al An'am (6.63).
  *Al A'raaf (7.10).
  *Al A'raaf (7.17).
  *Al Anfaal (8.26).
  *Yunus (10.22).
  *Yusuf(12.38).
  *Ibrahim (14.5).
  *Ibrahim (14.7).
  *Ibrahim (14.37).
  *An Nahl (16.14).
  *An Nahl (16.78).
  *Al Israa' (17.3).
  *Al Anbiya' (21.80).
  *Al Hajj (22.36).
  *Al Mu'minuun (23.78).
  *Al Furqaan (25.65).
  *An Naml (27.19).
  *An Naml (27.40).
  *An Qashash (28.73).
  *Al' Ankabut (29.17).
  *Ar Ruum (30.46).
  *Luqman (31.12).
  *Luqman (31.14).
  *Luqman (31.31).
  *As Sajdah (32.9).
  *Saba' (34.13).
  *Saba' (34.15).
  *Saba' (34.19).
  *Faathir (35.12).
  *Faathir (35.30).
  *Faathir (35.34).
  *Yaasiin (36.35).
  *Yaasiin (36.73).
  *Az Zumar (39.7).
  *Al Mu'min (40.61).
  *Asy Syuura (42.23).
  *Al Jaatsiyah (45.12).
  *Al Ahqaaf (46.15).
  *Al Fath (48.20).
  *Al Qamar (54.35).
  *Al Waaqi'ah (56.70).
  *Al Mulk (67.23).
  *Al Insaan (76.3).
  *Adh Dhuhaa (93.11).  Semoga bermanfaat


  No comments:

  Fashion

  Beauty

  Travel